Skip to main content
Velkommen til Seniorklubben
i Randers Kommune

Klubbens formål er at samle administrativt ansatte i Randers Kommune i en seniorklub og derigennem søge tilvejebragt et godt kollegialt forhold mellem administrativt ansatte og tidligere administrativt ansatte.

Klubben er upolitisk, og den optager administrative medarbejdere over 50 år.

Medlemskabet kan fortsætte, efter at man er fratrådt sin stilling og er gået på efterløn eller pension.

Klubben arrangerer typisk 2-3 sociale arrangementer om året.